Бахмутська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 3 Бахмутської міської ради Донецької області


запам'ятати

 

Інформація для батьків

Перелік документів,необхідних для зарахування учня до школи-інтернату:

 

1.Заява (прийняття до школи)

2.Заява – надання згоди на обробку персональних даних

3.Копія паспорта одного із батьків

4.Копія ідентифікаційного коду одного із батьків

5.Копія свідоцтва про народження дитини

6.Копія ідентифікаційного коду дитини

7.  2 фото дитини (3х4)

8.Довідка про склад сім ї

9.Довідка про доходи всіх членів сім ї за останній квартал, або останні 6 місяців – заробітна плата, пенсія, аліменти, грошова допомога (одинокі матері, малозабезпечені тощо)

10. Медична картка, виписка із історії розвитку дитини

11. Щеплення

12. Довідка від лікаря-педіатра, що дитина здорова, школу відвідувати може (з вказівкою фізкультурної групи)

 

 

Зразок заяви на зарахування дитини до школи-інтернату

 

 

Директору

Бахмутської загальноосвітньої

школи-інтернату І-ІІ ступенів №1

______________________________

                                                                                                                  (ПІБ директора)

_____________________________

                                                                                                                   (ПІБ заявника)

Адреса ______________________

 

_____________________________

 

Телефон: ____________________

 

 

Заява

       Прошу прийняти мого (мою) сина (доньку)  (ПІБ) _________________

 

____________________________________" ____  " ___________  20_____р.н.

 

Свідоцтво про народження  серія _______  № ____________, у ___    клас

 

з українською мовою навчання з "___" ____________20___ р.

 

Беру на себе   обов'язки:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1. Забезпечувати відвідування дитиною всіх навчальних занять.

2. Забезпечувати здоровий спосіб життя дитини, повноцінне харчування й акуратний діловий зовнішній вигляд.

3. Забезпечувати дитину необхідним навчальним приладдям.

4. Своєчасно надавати довідки про склад сім`ї та матеріальний прибуток сім`ї для надання до бухгалтерії Управління освіти.

5. Своєчасно і в повному обсязі сплачувати  кошти, нараховані бухгалтерією за перебування дитини в школі-інтернаті.

6. Цікавитися навчальними досягненнями дитини і виконанням нею своїх обов`язків,  спілкуватися з класним керівником та вихователями.

7. Нести відповідальність за правопорушення дитини, псування майна школи, відшкодовувати матеріальні збитки, заподіяні школі, заохочувати за досягнення,

8. Давати дитині завдання з ведення домашнього господарства.

 

 

_____________                                                          __________________

 

      (дата)                                                                              (підпис)

 

 

Зразок заяви на надання згоди на використання персональних даних

 

 

Директору

Бахмутської загальноосвітньої

            школи-інтернату І-ІІ ступенів №1

            _____________________________

                         (ПІБ директора)

_____________________________

                                                                                               ( ПІБ матері або батька)

            прож. за адресою: ____________

           ____________________________

           Тел.: ________________________

 

 

заява.

 

             Я, ________________________________, надаю згоду на використання моїх персональних даних, персональних даних моєї дитини _____________________________      _________ р.н.     з метою оформлення особової справи дитини, документів про освіту, документів на отримання подарунків, благодійної або  матеріальної допомоги, іншої документації тощо.

 

 

 

______________                                                                           Підпис

  (дата)

 

Звіти про надходження та використання коштів

 

Звіт про надходження та використання коштівбюджетного фонду за період січень-жовтень 2017 року

 

 

Про внесення змін до Типового положення про комісію з пи тань захисту прав дитини і Положення про загальноосвітній навчальний заклад

 

Умови доступності для дітей з особливими освітніми потребами - обмежені.                           Наявний доступ тільки до І поверху закладу.